MOVIE「鹿児島県 枕崎」

Makurazaki Kagoshima Japan from SHUN GATE on Vimeo.

Cameraman: KOJI TSUCHIYA / Editor: TOSHIFUMI KIUCHI